Company name 

Drzewiecki, Tomaszek & Partners

Company address  Belvedere Plaza, Belwederska 23 Str. 00-761 Warsaw
Jurisdiction  Poland
Phone  Tel: +48 22 840 9500
Fax  Fax: +48 22 840 9510