Company name 

Laszczuk & Wspolnicy

Company address  Plac Piłsudskiego 2 00-073 Warsaw
Jurisdiction  Poland
Phone  Tel: +48 22 351 0067
Fax  Fax: +48 22 351 0068